Obaly a neobaly

Uvedením obalov na slovenský trh sa rozumie okamih, keď obal alebo tovar v obale po prvýkrát prechádza z etapy výroby (odplatne alebo bezodplatne), cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

 

Výrobcom obalov ste:

  • a) ak balíte alebo plníte tovar do obalov a uvádzate ho na trh pod svojou obchodnou značkou

    b) ak ste osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh

  • c) ak uvádzate na trh tovar v obaloch iným spôsobom ako a) a b) alebo prepravujete/necháte si ho prepraviť cez štátnu hranicu alebo distribuujete do Slovenskej republiky

  • d) ak distribuujete spoplatnené alebo bezplatné obaly konečnému používateľovi na zabalenie tovaru

    e) ak ste distribútorom, ktorý používa obal na zabalenie tovaru, jeho časti alebo na naplnenie tovarom

    f) ak uvádzate na trh spoplatnené alebo bezplatné prázdne obaly pre konečného používateľa

Distribúciou obalov je spoplatnené alebo bezplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov