Aktuality

Vláda SR schválila návrh novely zákona o odpadoch

Rýchla novelizácia viacerých zákonov v odpadovom hospodárstve prebehne v skrátenom legislatívnom konaní. Nepredchádzalo jej riadne medzirezortné pripomienkovanie, tzn. nebol poskytnutý priestor na vyslovenie pripomienok tretím stranám.Ak prejde schvaľovacím procesom v NRSR, účinnosť by mala nadobudnúť už 1.10. 2020.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona obsahuje:

1.) Minimálna platnosť zmluvy medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a výrobcom bude zákonom stanovená na dva roky
 
2.) Zavedenie minimálnych poplatkov OZV pre zberové spoločnosti

3.) Zmluvy medzi výrobcami a OZV budú musieť byť uzatvorené do 31.10.

4.) Odloženie tzv. ekomodulácie cien pre výrobcov
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov