Aktuality

Začína sa Európsky týždeň recyklácie batérií

Od 7. do 13. septembra oslavujú krajiny Európskej únie Európsky týždeň recyklácie batérií. Ide o iniciatívu asociácie EUCOBAT, združujúcej organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách EÚ zber použitých batérií. Vo všetkých zapojených krajinách budú prebiehať aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o triedení a recyklácii baterií u detí, mladých ľudí i dospelých, aby sa zbieralo a recyklovalo ešte viac použitých batérií. Týždeň osvety symbolicky dopĺňa výročie narodenia talianskeho vedca Luigiho Galvaniho narodeného 9.septembra 1737, ktorý je považovaný za jedného z otcov elektrickej batérie.

Viac

Schválené programové vyhlásenie vlády SR

Schválené programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na nasledujúce štvorročné obdobie 2020 – 2024 stanovilo nové ciele aj pre sektor odpadového hospodárstva. Jednou z najviac rezonujúcich tém je podpora prechodu na zdrojovo efektívnejšie obehové hospodárstvo, či nízka miera recyklácie komunálneho odpadu. Ministerstvo životného prostredia pripraví „plán prechodu na obehové hospodárstvo s opatreniami presahujúcimi problematiku odpadov.“

Viac
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov