Firmy a inštitúcie

Čo vám ponúkame?

1. Zberná nádoba na použité batérie zdarma

  • bezplatné poskytnutie zbernej nádoby, do ktorej môžu Vaši zamestnanci odovzdávať použité batérie
  • zvozový servis do 10 pracovných dní od objednávky
  • zapojením sa do projektu prispejete k naplneniu podmienok systému environmentálneho manažmentu ISO 14001

2. Odvoz elektroodpadu

Pokiaľ vo Vašej spoločnosti vzniká elektroodpad (tlačiarne, monitory, počítače, chladničky a pod.) ponúkame Vám možnosť sa takéhoto elektroodpadu prostredníctvom našej spoločnosti ASEKOL SK ekologicky a v súlade s legislatívou zbaviť. Objednať odvoz elektroodpadu je možné v prípade, ak sa Vám zhromaždilo množstvo:

  • nad 250 kg alebo
  • viac ako 10 ks objemného elektroodpadu

Cenník odvozu a likvidácie elektroodpadu na vyžiadanie: [email protected]

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov