Recyklohry

Nezisková spoločnosť ASEKOL SK na Slovensku v roku 2011 spustila školský program Recyklohry. Jeho cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov a študentov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so zberom drobného elektroodpadu a batérií.

Projekt Recyklohry je dlhodobý vzdelávací program, ktorý má za cieľ rozvíjať vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických úloh, praktických hier a kvízov, ale tiež priamou účasťou žiakov na zbere drobného elektroodpadu a batérií do nádob, ktoré školy dostanú zadarmo do prenájmu. Za plnenie úloh a zber získavajú školy body, na základe ktorých môžu čerpať zaujímavé odmeny ako výtvarné či športové potreby, hry, školské pomôcky alebo encyklopédie a experimentálne sady.

Doteraz vyhlásené úlohy mali rôzne zameranie – výtvarné, literárne, matematické, kreatívne dokonca i detektívne. Vyhlásené boli aj dve charitatívne úlohy v spolupráci s organizáciou UNICEF, kde mohli školy venovať časť získaných bodov na vybraný projekt organizácie UNICEF.  Žiaci a študenti si v úlohách môžu odskúšať svoje vedomosti v praxi, ale taktiež preveriť svoje organizačné zručnosti a schopnosť spolupracovať v tíme. 

Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke www.recyklohry.sk

 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov