Naše portfólio

ASEKOL ASEKOL SOLAR ENVIROPOL
ENVIROPOL SK ASEKOL SK
ASEKOL PL ENVIROPOL PL

ASEKOL SK

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení  a batérií a akumulátorov organizuje  a financuje celoštátny systém zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov. ASEKOL SK je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nakladanie s elektroodpadom a použitými batériami a akumulátormi. Založená bola v júli 2010 najvýznamnejšími predstaviteľmi na trhu spotrebnej elektroniky, kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky.

ASEKOL SK je na Slovensku najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory  a druhou najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre  elektrozariadenia. Čo do podielu výrobcov elektrozariadení v kategórii spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky jej patrí prvenstvo.

ASEKOL

ASEKOL je kolektívny systém, ktorého poslaním je spätný zber a recyklácia vyhradených elektrozariadení. Nezisková organizácia ASEKOL bola založená v roku 2005 najvýznamnejšími predstaviteľmi na trhu spotrebnej elektroniky, kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky za účelom efektívneho a ekologického nakladania s elektroodpadom. Okrem spätného zberu sa spoločnosť ASEKOL zaoberá osvetovými projektami určenými pre širokú verejnosť v jednotlivých regiónoch po celej ČR.

Spoločnosť ASEKOL sa svojimi výsledkami zberu dlhodobo radi medzi najvýznamnejšie kolektívne systémy v Európe. V roku 2017 bolo prostredníctvom zbernej siete, s počtom viac než 16 tisíc zberných miest, zozbieraných vyše 19 ton elektroodpadu. Viac informácií nájdete na www.asekol.cz

ASEKOL Solar

ASEKOL Solar je nezisková spoločnosť založená v roku 2012 špecializujúca sa na spätný zber a zabezpečenie recyklácie solárnych panelov.

Zber a recyklácia fotovoltaických technológií je relatívne nový odbor, ktorý sa ale v mnohom podobá spätnému zberu drobných elektrozariadení, a tak ASEKOL Solar čerpá zo skúseností kolektívneho systému ASEKOL. Viac informácií na www.asekolsolar.cz

ASEKOL PL

ASEKOL PL je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá pôsobí na poľskom trhu od roku 2015. Je zapísaná v Registri kolektívnych organizácií, ktorý je vedený Vrchnou inšpekciou životného prostredia (Główny Inšpektor Ochrony Środowiska - Gios) pod číslom E0020405S.

Spoločnosť ASEKOL PL organizuje celoštátny systém spätného zberu elektroodpadu: zabezpečuje zber, dopravu a recykláciu elektroodpadu vrátane financovania celého systému. ASEKOL PL je spoľahlivým a stabilným partnerom pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení, ale tiež aj pre obce, distribútorov, servisy, dopravné spoločnosti a spracovateľov elektroodpadu. Viac informácií nájdete na www.asekol.pl

Enviropol SK

Spoločnosť Enviropol SK pôsobí na území Slovenskej republiky už od roku 2011. Od svojho vzniku sa zaoberá efektívnym spracovaním elektroodpadu pre ďalšie materiálové využitie. Enviropol SK sa zaoberá hlavne demontážou elektroodpadu. Disponuje vlastnou nákladnou dopravou a prevádzkuje dve prekladiská. Viac informácií nájdete www.enviropol.sk

 

Enviropol

Spoločnosť Enviropol s.r.o. bola založená v roku 2009. Od svojho vzniku sa zaoberá efektívnym spracovaním elektroodpadu pre ďalšie materiálové využitie. Cieľom spoločnosti je spracovávať elektroodpad pomocou najmodernejších technológií. Preto po celú dobu svojej existencie firma Enviropol s.r.o. aktívne drží krok so svetovými trendmi na poli spracovania elektroodpadu za účelom maximálnej možnosti ďalšieho využitia.

Disponuje vlastnou nákladnou dopravou a zberovými prostriedkami. V roku 2013 spustila v Jihlave spracovateľský závod s využitím najmodernejšej technológie za účelom čo najefektívnejšieho spracovania elektroodpadu. Viac informácií nájdete na www.enviropol.cz

Enviropol PL

Spoločnosť Enviropol PL bola na území Poľskej republiky založená v roku 2012. Od svojho vzniku sa zaoberá efektívnym spracovaním elektroodpadu pre ďalšie materiálové využitie. V Poľsku sa Enviropol zaoberá hlavne obchodnou činnosťou zameranou na vstupný a výstupný materiál. Viac informácií nájdete na www.enviropol.pl

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov