Kontakty

ASEKOL SK s.r.o.

Sídlo:
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
IČO:
45 602 689
DIČ:
2023076594
IČ DPH:
SK2023076594

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 66339/B.

Bankové spojenie

Číslo účtu:
25 7847 53 / 7500
(vedený v ČSOB, a. s.)
IBAN:
SK50 7500 0000 0000 2578 4753
SWIFT kód:
CEKOSKBX

Riaditeľ

Riaditeľ a konateľ spoločnosti:
Mgr. Ronald Blaho
Telefón:
+421 2 3211 8802
E-mail:
[email protected]

Recepcia

Office manažérka:
Nora Schwarzová
Telefón:
+421 2 3211 8800
E-mail:
[email protected]
[email protected]

Oddelenie obchodu a marketingu

Obchodná a marketingová manažérka:
Mgr. Silvia Sekáčová
Telefón:
+421 948 145 020
+421 2 3211 8803
E-mail:
[email protected]
Obchodný zástupca:
Mgr. Tomáš Štefančík
Telefón:
+421 948 249 260
E-mail:
[email protected]
 
Asistentka obchodu a marketingu:
Jana Mazúchová
Telefón:
+421 2 3211 8804
E-mail:
[email protected]
 
Špecialista obchodu a marketingu:
Jozef Neupauer
Telefón:
+421 948 991 900
E-mail:
[email protected]
 
 
 

Dispečing

E-mail:
[email protected]

Oddelenie logistiky a spracovania

Špecialistka logistiky a spracovania:
Ing. Mária Vitiaková
Telefón:
+421 948 224 467
E-mail:
[email protected]
 
Asistentka oddelenia logistiky a spracovania:
Lívia Vargová
Telefón:
+421 948 934 170
E-mail:
[email protected]

Oddelenie zbernej siete a regionálnej spolupráce 

Regionálny zástupca pre SR:
Ing. Marián Ďurinda
Telefón:
+421 948 200 851
E-mail:
[email protected]

.

 

Ako sa k nám dostanete?

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov